Regels en algemene bepalingen

 • Laat uw hond voor het trainen goed uit.
 • Geef uw hond voor het trainen geen eten, met een volle maag is trainen niet fijn voor je hond.
 • Zorg dat u poepzakjes bij u hebt voor de ongelukjes.
 • Ongelukjes ruimt u zelf op, er zijn voldoende afvalbakken.
 • Afval zoals zakjes en papiertjes gooit u in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Als uw hond ziek is geweest dient u dit te melden bij uw trainer.
 • Uw hond dient geënt te zijn.
 • Als u vragen heeft, stel deze! Dit kan ook tijdens de les.
 • U mag aangeven dat u op een andere dag wilt trainen dan gewoonlijk.
 • De lessen dienen binnen 12 weken gevolgd te zijn, daarna begint er automatisch een nieuw lessenblok.  Een lessenblok is 150.00 euro voor 10 lessen.
 • Als u verhindert bent dient u dit VOOR 16.00 uur door te geven op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagavond. Voor zaterdagochtend DAAGS TEVOREN! Te laat doorgeven, of helemaal niet, betekent doorberekening van de les.

Algemene bepalingen:

Alle lessen en door u zelf genomen beslissingen betreffende de lessen zijn voor uw eigen risico.

Een lessenblok is 10 lessen per hond = 150 euro per hond. Deze dienen binnen 12 weken te zijn gevolgd( afhankelijk van weersomstandigheden of andere onvoorziene zaken), daarna vervalt het lopende lessenblok waarna er opnieuw een lessenblok van 10 lessen dient te worden voldaan. Als u lessen wilt inhalen kan dat altijd in overleg en door heel de week wanneer er les wordt gegeven.

Een lessenblok van 10 lessen dient op de eerste les, maar uiterlijk de tweede les, te worden voldaan per bank of contant. Als u een factuur wenst geeft u dat duidelijk aan.

Restitutie van lesgeld, indien van toepassing, kan alleen in overeenstemming tussen cursist en Hondenschool Zuid West.

Lessen dienen daags tevoren worden afgezegd, of tenminste voor 16.00 uur van de dag waarop dat u les heeft anders wordt de les doorberekend. De afgezegde les kunt u uiteraard dezelfde week inhalen.